ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 14.06.2018, 10:43

بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان استان تهران


پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شرق
کانون صنفی معلمان استان تهران، در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایطی برای آزادی او شد. این کانون همچنین درباره پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار داده و خواهان دسترسی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان شده است.