ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 23:37

پیامک‎های تهدیدآمیز از مشهد می‌آمد


عليرضا رحیمی، عضو هيات رييسه مجلس در آخرین توئیتش نوشته است: «امروز از گزارش پیامک‎های حاوی تهدید و توهین به نمایندگان در حضور علی لاریجانی مشخص شد، مرکز طراحی و ساماندهی پیامک‎ها علیه نمایندگان و مجلس (با هدف رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم) شهر مشهد بوده».

طی  روزهای گذشته که نمایندگان در مجلس مشغول بررسی دو لایحه درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بودند، برخی مخالفان این لوایح و منتقدان دولت، در بیرون مجلس به نمایندگان درباره رای مثبت به این لوایح که مقدمه پیوستن ایران به گروه مالی FATF پیامک‌های تهدید‌آمیز می فرستادند.