ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 23:35

آب در اصفهان سهمیه‌بندی می‌شود


عباس محمدصالحی، نماینده استان اصفهان در شورایعالی استان‌ها: آب اصفهان طی ماه‌های تیر و مرداد سهمیه‌بندی می‌شود. خوزستان هم با مشکل کمبود آب مواجه است؛ اما نیاز آبیِ خوزستان به کشاورزی مربوط است و نیاز اصفهان به‌جهت تأمین آب شرب مردم است.

فولاد مبارکه، ذوب آهن، کارخانه‌های سیمان اصفهان و سپاهان و پالایشگاه اصفهان به آب زیادی نیاز دارند و بهتر این است که برخی صنایع به حاشیه خلیج فارس منتقل شود.

می‌توان از حرف‌های محمدصالحی نتیجه گرفت که با وجود بحران آب در اصفهان، همچنان آب زیادی برای [بخش‌هایی چون] ذوب‌آهن، فولاد، پالایشگاه، سیمان و... مصرف می‌شود.

مهمترین حرف‌های این عضو شورایعالی استان‌ها را بخوانید:

بارندگی در استان اصفهان، نسبت به سال گذشته، نزدیک به ۵۰درصد کاهش داشته است.

پیش‌تر، ورودی سد زاینده‌رود، که بیشینه آب استان را تأمین می‌کند، حدود ۱۴۰۰میلیون مترمکعب بود و امسال تنها ۴۰۰میلیون مترمعکب است. امسال، در اصفهان برف نبارید.

قطعاً، در آینده نزدیک، یعنی طی ماه‌های تیر و مرداد، با مشکل مواجه می‌شویم و آب آشامیدنی به‌صورت سهمیه‌بندی توزیع خواهد شد.

از طرفی، غرب استان از نظر منابع آبی وضعیت بسیار بهتری دارد و بیشترین بارندگی را در استان داراست؛ اما تراکم جمعیت آن پایین است.

اگر بتوانیم بخشی از این مهاجران را به‌واسطه اشتغال‌زایی به شهرهای غربی استان بازگردانیم و بخشی از صنایع و جمعیت را نیز به ساحل خلیج فارس منتقل کنیم تا حدی زیادی از مشکل کمبود آب و فشار جمعیت بر محیط‌ زیست کاسته خواهد شد.