ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 14:19

فرهاد جعفری نویسنده و روزنامه‌نگار  بازداشت شده است


«فرهاد جعفری» نویسنده، روزنامه نگار و نظریه پرداز مشهدی از سوم خرداد ماه توسط مرجع نامعلومی بازداشت  و بیش از دو هفته  هیچ اطلاعی از علت دستگیری و محل بازداشت وی در دست نبود، هر چند که  علت  دستگیری او مورد امنیتی ذکر شده بود و کامپیوتر و یادداشت های وی در وقت دستگیری از محل سکونت وی در شاندیز مشهد نیز ضبط شده بود ، اما امروز (٢١ خرداد ٩٧) با مراجعه خانواده ی او به شعبه ٩٠٣ دادگاه انقلاب مشهد مشخص شد که او توسط اطلاعات سپاه دستگیر وعلت بازداشت حمایت از دختران خیابان انقلاب عنوان  شده است  و وثیقه نیز پذیرفته نشد.

فرهاد جعفری که کتاب کافه پیانو اش به چاپ پنجاه و هفتم رسیده است و پرمخاطب‌ترین داستان بلند چند دهه‌ی اخیر محسوب می شود در سایت و کانال گفتم‌گفت خود به انتشار دیدگاه ها و تفسیرهای سیاسی اجتماعی می پرداخت و بارز ترین وجه نوشته هایش را نقد صریح و نفی الیگارشی سیاسی اقتصادی حاکم بر ایران توسط آقازاده ها و آخوند زاده ها می توانست دانست. یکی از دوستان نزدیک او می گوید:

«شخصا نزدیک سی سال است که با او دوستی دارم و همواره خلاقیت و درک متمایز او را در داستان نویسی و تحلیل ها و آرایش ستوده ام گو اینکه در راهکارها و پیشنهادهای او لزوما با او و درک او همیشه همداستان نبوده باشم .  او از معدود استراتژیست های خودساخته و مستقل ایران  ماست ،  حال چه با اندیشه هایش موافق یا مخالف باشیم.»

فرهاد جعفری در حال حاضر تا تعیین تکلیف شعبه ی مربوطه در قرنطینه ی زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد.