ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 11:16

لزوم تبیین جزئیات یک سیاست کلی / احمد زیدآبادی


اکنون که عالی ترین مقام رسمی کشور، سیاست کلی نظام در برابر مناقشۀ فلسطین و اسرائیل را «برگزاری رفراندوم» در آن سرزمین تعیین کرده است؛ لازم است دستگاههای مسئول از جمله وزارت خارجه جزئیات این سیاست کلی را برای افکار عمومی تبیین و مشخص کنند.

جزئیاتی که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد؛ بدین شرح است:

الف - آیا راه حل برگزاری رفراندوم به معنای عدول از سیاست نابودی اسرائیل است؟

ب - اگر پاسخ به مورد الف منفی است؛ آیا منظور از رفراندوم «نابودی اسرائیل به شیوه ای نرم و مسالمت آمیز» است؟

ج - دقیقاً چه تعداد از جمعیت آن سرزمین از شرایط لازم برای شرکت در رفراندوم برخوردارند و چه نهادی مسئول تعیین صلاحیت واجدان شرکت در رفراندوم است؟

د - آیا آن دسته از یهودیانی که در هفتاد سال گذشته در اسرائیل به دنیا آمده اند و به خلاف نیاکانشان مهاجر محسوب نمی شوند؛ از صلاحیت لازم برای شرکت در رفراندوم برخوردارند؟

ه - اگر اکثر جمعیت فلسطینی ساکن در کرانۀ باختری و نوار غزه، راه حل دو کشوری را بپذیرند؛ آیا جمهوری اسلامی مشروعیت این تصمیم را به رسمیت می شناسد؟

به نظرم تعیین دقیق و روشن این جزئیات، کمک بسیاری به فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین خواهد کرد.