ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 9:13

ایران برای همکاری با صلیب سرخ جهانی آماده است


سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ایرنا
دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی گفت: ایران برای همکاری با صلیب سرخ جهانی در کاهش ابعاد فجایع انسانی جاری در بحران‌های منطقه کاملا آماده است. حسین جابری‌انصاری دیروز با «والری پتی‌پیر»، هماهنگ‌کننده عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خاورمیانه، در تهران دیدار کرد و درباره ابعاد انسانی بحران‌های سوریه و یمن و همکاری ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این زمینه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرد. «والری پتی‌پیر» در این دیدار بر آمادگی صلیب سرخ درراستای همکاری با کشورمان در این زمینه‌ها تأكید کرد.