ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.06.2018, 9:12

خروج ایران و حزب‌الله از سوریه مطرح نیست


سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تسنیم
سفیر روسیه در لبنان تأكید کرد کرد موضوع خروج ایران و حزب‌الله از سوریه مطرح نیست و در شرایطی که تروریسم در سوریه کاملا ریشه‌کن نشده، این اقدام خدمت به تروریست‌هاست. الکساندر زاسپکین در گفت‌وگو با رادیو النور لبنان در برنامه سیاست امروز تأكید کرد که نمی‌توان در شرایط کنونی طرح خروج حزب‌الله یا ایران از سوریه را مطرح کرد، چراکه این موضوع در راستای خدمت به تروریست‌ها به شمار می‌رود، چون هنوز ریشه‌کنی کامل تروریسم در سوریه محقق نشده است. او در ادامه گفت که مناسبات بین روسیه و محور مقاومت در سوریه بر پایه همبستگی و همکاری بسیار گسترده استوار است. سفیر روسیه حضور آمریکا در سوریه را یکی از عوامل بزرگ پیچیدگی‌های موجود در این کشور دانست و تأكید کرد پوششی که آمریکایی‌ها برای گروه تروریستی داعش در مناطق استقرار آنها ایجاد می‌کنند، سبب می‌شود که راه‌حلی برای بحران سوریه به دست نیاید. زاسپکین  ادامه داد که در صورت دستیابی به راه‌حل در سوریه موجودیت آمریکایی‌ها در این کشور طبعا غیرطبیعی است و آنها مجبور به ترک خاک سوریه خواهند شد.