ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 09.06.2018, 22:02

رد بیانیه‌ای که اخیرا به نام جبهه ملی منتشر شده است


گفتگوی کوتاه سایت ملیون با دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در مورد بیانیه ای که اخیرا به نام این جبهه منتشر شده است

سایت ملیون – آقای دکتر موسویان ، در روزهای اخیر بیانیه‌ای با امضای جبهه ملی ایران با تاریخ ۱۵ خرداد ۹۷ برای عده ای ایمیل گردیده و در یکی دوسایت اینترنتی هم منتشر شده که مقداری شبهه وتامل در مورد آن وجود دارد.آیا این بیانیه از طرف جبهه ملی ایران صادر گردیده است؟

دکتر موسویان – خیر . این بیانیه در هیچ نهادی از جبهه ملی ایران مطرح وتصویب نشده است . وبنده هم با سمت رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات از آن بی خبر بودم وبرای من هم ایمیل شده بود وبنده انتشار آن از سوی جبهه ملی ایران را تکذیب میکنم . ضمنا به اعضا وهواداران ارجمند جبهه ملی ایران ورسانه های عمومی گوشزد مینمایم که همانگونه که قبلا هم اعلام شده است، انتشارات جبهه ملی ایران تنها از طریق سایت رسمی این جبهه و به وسیله روابط عمومی هیئت اجرائیه منتشر می شود وانتشار مطلب از طرق دیگر از سوی جبهه ملی ایران نیست واز درجه اعتبار ساقط است.

سایت ملیون – آقای دکتر موسویان، شما محتوای این بیانیه را چگونه ارزیابی می کنید.

دکتر موسویان – به داوری من این بیانیه در چهارچوب اعتقادی جبهه ملی ایران نیست . زیرا جبهه ملی ایران علاوه بر استقلال خواهی، به دوستی و احترام متقابل با کلیه کشورهای جهان و باور به منشور ملل متحد وعدم گرایش به هریک از قدرت های جهانی وتوجه به جنبش عدم تعهد که دکتر مصدق بنیانگذار فکری آن بود اعتقاد دارد . در حالیکه در بیش از نیمی از این بیانیه مواضعی تند تر از اصول گرایان حکومتی نسبت به برخی از کشورها مشاهده میشود وبیشتر به بیانات هیئت حاکمه جمهوری اسلامی شبیه است تا به مواضع جبهه ملی ایران. در قسمت های پایانی آن هم برای خالی نبودن عریضه انتقاداتی از وضع موجود صورت گرفته که این نابسامانی‌ها، همه جا گفته میشود وبرای همه روشن است و جبهه ملی ایران هم بارها به آن ها اشاره داشته است. و این قسمت های پایانی به عنوان سرپوشی بر آن تایید های شدید مواضع حاکمیت در قسمت اول آورده شده است.

سایت ملیون – از پاسخ هایی که به سئوالات ما دادید متشکریم.

دکتر موسویان – من هم از شما سپاسگزارم. موفق وپیروز باشید.

روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران - ایران