ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 16.05.2018, 8:52

برخی بیش از تحریم‌ها از نظام حقوقی گله دارند


معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: برخی بیش از تحریم‌ها از نظام حقوقی گله دارند

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
ایسنا
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: در همین شرایط فعلی بد، کم نیستند کسانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ اما پیش و بیش از آنکه از تحریم‌ها علیه ایران شکایت داشته باشند، از ساختار رژیم حقوقی ما شکایت دارند و می‌گویند ما بالاخره یک طوری با تحریم‌ها کنار می‌آییم؛ اما مشکل رژیم حقوقی شما و ساختار آن است که به ما فشارهایی را وارد می‌کند. لعیا جنیدی در سخنانی در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که در مجموعه ریاست‌جمهوری برگزار شد، تأکید کرد: ما در وضعیت به نسبت بغرنجی در سطح بین‌المللی قرار داریم؛ اما همه این مشکلات نباید ما را غافل کند که مدیریت درست و بر مبنای حقوق و قوانین را کنار بگذاریم. به‌هر‌حال بخشی از مشکلات نظام حقوقی ما به این بازمی‌گردد که ما خاستگاه‌های متعددی برای مقررات و قواعد حقوقی‌مان از شرع گرفته تا برخی ساختارهای حقوقی مدرن داریم. جنیدی گفت: در چنین شرایطی باید توجه داشته باشیم که می‌توانیم کاستی‌های موجود در نظام حقوقی‌مان را بررسی کنیم و وضعیت‌مان را اندکی اصلاح کنیم.