ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 16.05.2018, 8:42

به رای گذاشتن فیلترینگ تلگرام مصلحت نبود


چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
ایلنا
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از رییس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رییس مجلس مصلحت ندانستند و رای‌گیری صورت نگرفت. علیرضا رحیمی در خصوص متنی که چندروز پیش در حساب شخصی خود در توئیتر منتشر کرده بود، گفت: ما از رییس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رییس مجلس مصلحت ندانستند و رای‌گیری صورت نگرفت. اگر در آینده نیاز به رای مجلس باشد قطعا مجلس به موضوع ورود می‌کند. وی افزود: به رای گذاشتن فیلتر تلگرام نیاز به موافقت ریاست مجلس دارد چرا که جزء موارد استمزاجی است. آنچه که مهم است احترام به خواست مردم است، ضمن اینکه رقابت شبکه‌های داخلی با خارجی لزوما به معنای فیلتر شبکه‌های خارجی نیست. نماینده تهران تاکید کرد: نباید آزادی عمل مردم را خدشه‌دار کنیم، علاوه براین رقابت شبکه‌های داخل همزمان با شبکه‌های خارجی شفافیت، رضایت، اطمینان و اعتماد مردم را نشان می‌دهد.