ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 15.05.2018, 22:09

انتشارات فروغ در نمایشگاه‌های کتاب آلمان و دانمارک


نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور با حضورناشران مستقل فارسی زبان در خارج از کشور

برمن، پنجشنبه ۱۷ ماه مه از ساعت ۱۱ تا ۱۸ در محل:
Kulturzentrum
Lagerhaus Bremen
Schildstrasse 12-19

در این برنامه محمود صباحی جامعه شناس در مورد کتابش «جامعه تعزیه، جستاری در روان رنجور ایرانی» که به تازگی توسط انتشارات فروغ منتشر شده است گفتگو می‌کند.

برلین، جمعه ۱۸ ماه مه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در محل:
خانه هدایت
Gardoon Verlag
Kant Str. 76
10627 Berlin, Tel. 030 45086674

در این برنامه از طرف انتشارات فروغ حمید شوکت نویسنده کتاب «پرواز در ظلمت زندگانی سیاسی شاپور بختیار» و محمود صباحی جامعه شناس در مورد کتابش «جامعه تعزیه، جستاری در روان رنجور ایرانی» گفتگو می‌کنند.

کپنهاگ، یکشنبه ۲۰ ماه مه از ساعت ۱۳ تا ۱۹ در محل:
Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København. N
دانمارک

در این برنامه محمود صباحی جامعه شناس در مورد کتابش «جامعه تعزیه، جستاری در روان رنجور ایرانی» که به تازگی توسط انتشارات فروغ امنتشر شده است گفتگو می‌کند.