ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 14.05.2018, 23:44

ده نکته در رابطه با افراد داری معلولیت


کمپین حقوق بشر در ایران

طی سال‌های گذشته، بحث و گفت‌وگو درباره حقوق افراد دارای معلولیت در ایران به صورت فرآینده‌ای در میان گروه‌های مختلف جامعه، اهمیت یافته‌ است. در این ویدیوی آموزشی ده نکته در چگونگی رفتار برابر و با احترام نسبت به افراد داری معلولیت مشاهده می‌کنید. همه ما می‌توانیم با ایفای نقش خود در این زمینه، برای ایجاد دنیای با دسترسی بیشتر برای همه تلاش کنیم.