ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 16.04.2018, 12:02

چرا احمدی‌مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی برکنار شد؟


دیروز مجلس شاهد قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه از تخلفات نفتی دوره دوم احمدی‌نژاد بود.

بخشی از گزارش درباره واردات بدون مجوز بنزین بود و بخشی دیگر درباره پرونده نفت و نیروی انتظامی که جمع مبالغ مرتبط با آنها به ۳۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.

طبق این گزارش، در اوج دوره تحریم‌ها بنیاد تعاون ناجا می‌رود سراغ دولت و می‌گوید من می‌توانم نفت بفروشم و دولت هم لبیک می‌گوید و به نیروی انتظامی نفت می‌دهد که بفروشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت وقت، هم در دادسرا گفت که به‌خاطر وضعیت تحریم‌ها در «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» تصمیم گرفته شد هر نهاد دولتی و نیمه‌دولتی که می‌تواند، نفت بفروشد.

آن سال‌ها می‌شنیدیم که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی چه‌قدر خوب تحریم‌ها را دور می‌زند و این کاغذپاره‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ما نگذاشته.

طبق این گزارش بنیاد تعاون ناجا، با تأیید ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، از شرکت ملی نفتْ نفت می‌گرفت و می‌داد به شرکت پتروتيما که یک شرکت خصوصی بود؛ اما با بنیاد تعاون توافق کرده بود که بعدا باهم شراکت کنند، توافقی که هرگز عملی نمی‌شود.

خلاصه اینکه پتروتیما، نفت را می‌گیرد و می‌رود و بعد از چند وقت شرکت ملی نفت می‌بیند جا تر است و بشکه نیست. هی پیگیر می‌شود که پول نفت را بدهید! اما جوابی نمی‌شنود. کار به شکایت می‌کشد. بعد از کلی پیگیری‌ بالاخره اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی ، ملزم می‌شود که ۱۸.۵ میلیون دلار پول نفت را به خزانه بریزد.

احمدی‌مقدم هم که چنین پولی نداشته و موفق به تأمینش هم نمی‌شود و در نهایت، مهرماه ۹۳ به انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

طبق این گزارش، امروز برخی از مدیران پتروتیما و بنیاد تعاون ناجا هم در زندان هستند، اما هنوز حکمی درباره‌شان صادر نشده است.

و اما درس عبرت ما از این ماجرا: دورزدن خوب است، به شرط اینکه وسط دور زدن دور نخوریم؛ چون دور به دور که می‌شود هم سرگیجه می‌گیریم هم ممکن است اینطوری نفت مملکت هاپولی شود. راستی، چه خبر از بابک زنجانی؟