ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 16.04.2018, 11:22

تلگرام فعلا مسدود نمی‌شود


یروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام این خبر که تلگرام مسدود نمی شود گفت:

- فعلا تصمیمی در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ نشده است.

- تاریخی برای مسدود کردن تلگرام مطرح نشده، اما هرآن ممکن است شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید.

- از کسب و کارها و موسساتی که کانالهای زیادی دارند دعوت شده از پیام رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی کوچ کنند.

- من هم از تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنم.

- کسانی که با کوچ پیام رسانهای خارجی به داخلی کسب و کارشان دچار اختلال می‌شود به آنها بیمه بیکاری تعلق میگیرد.

- وزارت آموزش و پرورش در حوزه کوچ پیام رسان‌های خارجی به داخلی بخشنامه صادر کردند.

- در مقایسه با کاربرانی که از پیام رسانهای خارجی استفاده میکنند رقم کاربران استفاده کننده از پیام رسانهای داخلی بسیار کم است.

- اطلاعات مردم دارایی های مردم هستند نهایت تلاش را داریم که حریم مردم در پیام رسانهای داخلی حفظ شود.