ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 15.04.2018, 9:52

پرونده تغییر استانداران بسته نشده است


يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
ایسنا
معاون سیاسی وزیر کشور، در رابطه با تغییر استانداران، گفت: اینکه بگوییم پرونده تغییرات بسته شده، حرفی غیرعلمی است و اگر بگوییم این پرونده باز است نیز حرف درستی نیست؛ زیرا تغییر امری است که مستمر و متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری می‌شود. اسماعیل جبارزاده، درباره انتصاب استاندار زن، افزود: نگاه دولت در انتصابات به‌هیچ‌وجه جنسیتی نبوده و نیست، بلکه توانمندی و شایستگی افراد لحاظ می‌شود. استاندار دارای وظایف و مأموریت‌های متعددی است که یکی از مهم‌ترین آنها ریاست بر شورای تأمین، متشکل از نمایندگانی از قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی است. این افراد به استاندار مشاوره می‌دهند و تصمیم‌گیری نهایی با استاندار است؛ بنابراین هر فردی، اعم از زن یا مرد اگر سابقه فعالیت سیاسی، امنیتی و انتظامی نداشته باشد؛ دچار مشکل خواهد شد. ابتدا باید کادرسازی صورت پذیرد و سپس متناسب با شرایط احراز، افراد در پست‌ها بدون نگاه جنسیتی منصوب شوند.
او درخصوص ابلاغ منشور گفت‌وگوی سیاسی نیز گفت: این منشور در ٩ بند از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده که شامل گفت‌وگوهای سیاسی و صنفی و نیز گفت‌وگوی استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها با اصحاب رسانه، اهل قلم، دانشگاهیان، دانشجویان، گروه‌های فکری و سیاسی و تمام قشرهایی که حرفی برای گفتن دارند؛ می‌شود.