ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 14.04.2018, 22:02

ایران اتهامات کمیته چهارجانبه عربی را رد کرد


ایران اتهامات مطرح‌شده در بیانیه کمیته چهارجانبه عربی را رد کرد

مهر
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد اتهامات مطرح‌شده در بیانیه کمیته چهارجانبه عربی نسبت به اینکه برخی کشورهای منطقه همچنان بر موضع دشمنی و استمرار حرکت باطل اصرار می‌ورزند و دشمن مشترک امت اسلامی را به فراموشی سپرده‌اند، ابراز تاسف کرد‌. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد صریح اتهامات مطرح‌شده در بیانیه هشتمین نشست کمیته وزارتی چهارجانبه عربی که در حاشیه نشست‌های مقدماتی اجلاس سران اتحادیه عرب برگزار شد، این اتهامات را واهی، بی‌اساس و ناشی از توهم و توهین‌آمیز خواند‌. بهرام قاسمی با اشاره به مبنا قرار دادن رویکرد خصمانه و مخرب برخی افکار هدایت‌کننده و نادرست در این بیانیه، از اینکه برخی کشورها همچنان از سر ناآگاهی بر موضع دشمنی و استمرار حرکت اشتباه فرسایشی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزند و دشمن اصلی و مشترک امت اسلامی را به فراموشی سپرده‌اند، ابراز تاسف کرد‌. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد‌: تمام موارد مذکور در بیانیه کمیته چهارجانبه عربی که با حضور دبیرکل اتحادیه عرب برگزار شده است، دروغ، بی‌پایه و اساس و ادامه روندی است که متاسفانه منطقه را بیش از پیش از رسیدن به ثبات و آرامش دور می‌کند‌.