ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 14.04.2018, 21:52

صالحی: طراحی پایه رآکتور اراک تمام شده است


ایرنا
رییس سازمان انرژی اتمی در تشریح آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور اراک اعلام کرد‌: طراحی پایه رآکتور اراک تمام شده است و مهر تایید آن را زده‌اند‌. علی‌اکبر صالحی اظهار کرد‌: بازطراحی رآکتور اراک به صورت مفهومی به اتمام رسیده است و چینی‌ها آن را تایید کرده‌اند، همچنین طراحی جزیی (تفصیلی) رآکتور در جریان است که بخش قابل توجهی از آن تمام شده است و چینی‌ها در حال بررسی این بخش نیز هستند‌. وی ادامه داد‌: کارشناسان دو کشور با یکدیگر مذاکرات تخصصی را انجام می‌دهند که به زودی این مرحله نیز مهر تایید می‌خورد و پس از آن به ساخت تجهیزات موردنیاز می‌رسیم‌. صالحی خاطرنشان کرد‌: ایران در برجام، متولی بازطراحی رآکتور اراک است و ما طراحی را انجام می‌دهیم و در معرض بررسی چینی‌ها قرار می‌دهیم، آنها بررسی می‌کنند و اگر اشکالاتی به نظر آنها برسد برای اصلاح با کارشناسان ما مطرح می‌کنند و نسخه نهایی به امضای آنها می‌رسد‌. رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد‌: به صورت کلی بازطراحی رآکتور اراک برنامه‌ای پنج ساله داشته است که ما نسبت به برنامه‌ریزی خود جلوتر بوده‌ایم و امیدواریم که ظرف سه سال و نیم باقی مانده بازطراحی به اتمام برسد‌.