ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 14.04.2018, 21:33

پیشنهاداتی برای حفظ برجام و رفع نگرانی‌ها


سفیر فرانسه در آمریکا: پیشنهاداتی برای حفظ برجام و رفع نگرانی‌ها ارائه کردیم

ایلنا
سفیر فرانسه در آمریکا می‌گوید که سه کشور اروپایی پیشنهاداتی را با هدف حفظ برجام ارائه کرده‌ایم‌. جرارد آرود سفیر فرانسه در آمریکا با انتشار توئیتی نوشت که سه کشور اروپایی در جهت حفظ برجام پیشنهادات قابل توجهی را ارائه کرده‌اند‌. آرود در این توئیت نوشته است‌:‌ «فرانسه، آلمان و انگلیس پیشنهادات قابل توجهی را در پاسخ به نگرانی‌های مشترک درباره فعالیت‌های ایران و با هدف حفظ برجام ارائه کرده‌اند‌.»