ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 10.04.2018, 13:03

نظر اولین فرمانده سپاه درباره نظامی‌بودن رئیس‌جمهور


اولین فرمانده سپاه: برای سامان‌یافتن کشور الزامی به نظامی‌بودن رئیس‌جمهور نیست

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
خبرآنلاین
جواد منصوری در واکنش به کسانی که راهکار برون‌رفت کشور از مشکلات را انتخاب یک رئیس‌جمهور نظامی در سال ١٤٠٠ می‌دانند، گفت: باید یک تجزیه و تحلیل عمیق و واقع‌بینانه انجام شود که به چه دلیل در ٤٠ سال گذشته ما نتوانستیم به اهداف خودمان برسیم و بعد براساس آن تحلیل و راه‌حل ارائه دهیم. او افزود: معتقدم بعد از ٤٠ سال هنوز حاکمیت قانون را در کشور نپذیرفته‌ایم و تمام حرف سر همین است و ثابت می‌کنم. مسئله ما بی‌اعتقاد به اجرای قانون است وگرنه هیچ مسئله دیگری نداریم. منصوری ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند سال ١٤٠٠ باید یک نظامی رئیس‌جمهور شود تا نظم و انضباط را در کشور برقرار کند، می‌گویم اگر آن فرد نظامی اعتقاد به قانون نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ این نکته خیلی جدی است. او افزود: حالا به فرض یک نظامی در رأس قوه مجریه قرار گیرد اما آیا قوه قضائیه امکان بازدارندگی در مقابل رعایت‌نشدن قانون دارد؟ در مجموع تمام دستگاه‌ها باید به حاکمیت قانون اعتقاد پیدا کنند تا نظم و انضباط در کشور برقرار شود. نخستین فرمانده سپاه گفت: اتفاقا اگر مملکت براساس قانون اداره شود آدم با تجربه مناسب می‌تواند رئیس‌جمهور خوبی برای کشور باشد. مگر در کشورهای دیگر رئیس‌جمهورها چه کسانی هستند؛ آیا آنها را از آسمان آوردند. خیر این‌طور نیست. پس الزاما این‌طور نیست که رئیس‌جمهور نظامی یا شخصیتی روحانی باشد تا امور کشور سامان پیدا کند. منصوری تأکید کرد: اگر حاکمیت قانون در مملکت باشد رئیس‌جمهور براساس قانون کشور را اداره می‌کند و لازم نیست که حتما یک آدم کاریزما در رأس دستگاه اجرائی باشد. البته یک آدم کاریزما می‌تواند انقلابی در ساختار ایجاد کند اما بعد کار را باید به یک آدم عادی دهد تا او مملکت را اداره کند.