ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 13.03.2018, 8:07

۴۰ درصد از زنان بیکار هستند


کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تصریح کرد: ما در توزیع، نابرابری داریم. در مراتبی ضریب جینی به ما نشان داده که خوب شدیم اما دوباره رتبه‌مان بد شد و در نهایت الان وضعیت خوبی نداریم و باید برایش فکری کنیم. در بحث فقر هم همین طور است. بیکاری بخش بعدی است که شرایطمان در آن خوب نیست. حدود 40 درصد از خانم‌ها بیکار هستند. در جوانان هم رقم بیکاری زیاد است. فساد هم بخش دیگری است.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، جلالی در نشست «ساز و کار و موانع رسیدن به عدالت اجتماعی» اظهار داشت: بخش خصوصی ما بیمار است. نظام اقتصادی مبتنی بر نفت، دولت‌سالار و رانتی است و باعث می‌شود اقتصاد ما شکل نگیرد. در کشور ما که از حدود صد و خرده‌ای سال پیش نفت کشف شد، دولت‌ها مسئول توزیع پول شدند. جاهایی که در بخش عدالت ما نمی‌توانیم در اقتصاد موفق شویم به دولت نفت‌محور بازمی‌گردد چراکه دولت خودش شد تاجر و خودش شد اقتصاد.

وی در ادامه به موضوع احزاب پرداخته و افزود: به هر دلیلی احزاب سیاسی در کشور ما خیلی پا نگرفتند. نمی‌شود گفت ما هواپیما داریم اما نمی‌پرد، نمی‌شود گفت ما دموکراسی داریم اما حزب نداریم. حالا به هر دلیلی حزب فعال نداریم اما ما باید رسانه‌های مطالبه‌گر داشته باشیم. از سوی دیگر سیستمی داشته باشیم که مردم مطالباتشان را بیان کنند.