ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 10.03.2018, 22:23

بازجویی در وزرا از دختربچه‌های رقصنده


مسعود کاظمی، سردبیر ماهنامه صدای پارسی در توییت‌هایی خبر داده است:

دختربچه‌هایی که در برج میلاد رقصیده بودند را احضار کرده بودند. شناسنامه‌شان را بررسی کردند تا ببینند ۹ ساله‌شان شده است یا خیر.

یکی از دختر بچه‌ها را روز پنجشنبه از یک ظهر تا ۱۰ شب در وزرا نگهداشته و بازجویی کرده بودند.

دختر بچه می‌گفت طوری برخورد کردند انگار ما در برج میلاد آدم کشتیم.

احضار و بازجویی این کودکان از شرم‌آورترین اتفاقات رخ داده در چند سال اخیر است.