ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 07.03.2018, 22:57

محکومیت کرباسچی به یک سال زندان


حكم محکومیت غلامحسین کرباسچی به یک سال زندان، امروز از سوی دادگاه انقلاب شعبه ١٥ بریاست قاضی صلواتی ابلاغ شد. بنابر شكایت اطلاعات سپاه مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام یكسال حبس حكم داده شده است.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، موارد جرم کرباسچی به قرار زیر است:

۱. در مصاحبه با روزنامه أبرار در سال ٩٤: چرا آقای جنتی كه در خطبه‌ها از خدا، پیغمبر و امام زمان برای توجیه كارهای احمدی نژاد مایه گذاشته بعدها كه خلاف‌ها و مسایل آن دولت معلوم شد هیچ احساساتی نشان ندادند و حرفی نزدند ...
۲. در انتخابات سال ٩٤ در سخنرانی تبریز: مردم باید در انتخابات دستشان باز باشد ... نه اینكه فرزندان انقلاب جانبازان و سرداران جبهه و جنگ پشت خط بمانند.
۳. در سال ٩٤ در انتخابات شیراز در سخنرانی گفته شده: امام برای بازرگان كه می‌توانست حكم بزند ولی گفت چون مردم من را قبول دارند... بنابراین باید برأی مردم بها داده شود ...
۴. زیر سؤال بردن سیستم حكومتی نظام جمهوری إسلامی و ادعای وجود دیكتاتوری در نظام: چون در توضیح مفهوم لیبرال دموكراسی برای حزب كارگزاران گفته: یعنی ما می‌خواهیم آزادی باشد و دیكتاتوری نباشد...
۵. زیر سؤال بردن تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با متهمان فتنه ٨٨: در مصاحبه‌ای گفته شده: حتی در مورد نیروها و افرادی كه حالا به هر دلیلی به زندان افتادند ... چه بسا با یك بررسی درست واقعا بی گناه بودند و تخلفی نبوده ... و در همین دادگاههای جمعی اگر روال درستی بود و دفاع وكیل و... چه بسا روشن می‌شد جرمی صورت نگرفته.
۶. دفاع از سران فتنه و گروههای مخالف نظام: آقایان موسوی و كروبی كه در خانه نشسته و اعتراض كردند... چه رفتارخلاف قانونی كردند؟ حرف آنها اعتراض به شرایط موجود بود...
۷. در جلسه افطار رییس جمهور در ٣/٤/٩٤ درباره مهندس موسوی گفته‌اند “سید مظلوم”
۸. انتشار تصویر سیدمحمد خاتمی و وزیر اطلاعات در مجلس روضه در صفحه شخصی اینستاگرام.
۹. سیاه نمایی و ترسیم جو امنیتی: در مصاحبه با روزنامه أبرار در سال ٩٤: هنوز هم گاهی می‌بینیم در جلسات ... اولین كار اینست كه موبایل را از جلسه بیرون می‌برند.. این یعنی اینكه هنوز ذهنیت فضای امنیتی در كشور هست ....