ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 07.03.2018, 17:21

شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی تصویب شد


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور برگزار شد‌‌. اعضای ستاد ملی زن و خانواده در این جلسه شاخص‌های اصلی تدوین شده عدالت جنسیتی به عنوان ملاکی برای سنجش اقدامات انجام شده در راستای بهبود وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی و تصویب قرار دادند‌‌. موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذیربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه‌های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی و نقش‌آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‌‌. همچنین در جلسه ستاد ملی زن و خانواده، طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخش‌های مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستی و فعالیت‌های ورزشی نشاط‌آور در میان دختران و زنان اجرا خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفت‌‌. در این جلسه گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رییس‌جمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسوولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار گیرد، ارائه شد‌‌. طبق این گزارش، پس از ابلاغ این مصوبه تاکنون هفت معاون وزیر و بیش از ۴۶ مدیرکل زن در وزارتخانه‌های مختلف براساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان ایرانی منصوب شده‌اند‌.