ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 10.02.2018, 22:50

هک همزمان سایت سه روزنامه در ایران


ایران امروز

در پی درج خبر درگذشت خامنه ای، روز شنبه، سه سایت روزنامه های آرمان، قانون و ستاره صبح از کار افتاده و سایر خبرگزاری های داخلی از هک شدن این سایت ها و درج اخبار دروغ توسط هکرها خبر داده اند.

هک همزمان سایت سه روزنامه در ایران و انتشار اخبار جعلی

انتخاب
بدنبال هک سایت روزنامه قانون، سایت خبری دو روزنامه آرمان امروز و ستاره صبح نیز هک شد.
علیرضا شاکر سردبیر سایت روزنامه قانون در این باره گفت: در آن دو روزنامه نیز مطلب کذب منتشره در سایت روزنامه قانون انتشار داده بودند.
وی در ادامه تاکید کرد: خدمات فنی هر سه روزنامه از یک شرکت صورت بوده و بنابراین بنظر می رسد با نفوذ در آن مجموعه فنی این اتفاق رخ داده است. هر چند که بررسی تکمیلی تر متعاقبا از سوی مدیران این روزنامه ها و پلیس فتا صورت خواهد گرفت.