ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 09.02.2018, 12:39

سیاست‌هایی که به تولیدات داخلی لطمه می‌زند


با اشاره به معاف شدن واردات چای از پرداخت عوارض
اکبری: در سیاست‌هایی که به تولیدات داخلی لطمه می‌زند تجدیدنظر شود

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ایسنا
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: تکیه اقتصاد مقاومتی به درون‌گرایی است. ما باید سعی کنیم تا نیازمان را در داخل تامین کنیم. در سیاست‌هایی که به هر شکل به تولیدات داخلی لطمه می‌زند باید تجدیدنظر شود.
علی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص معاف شدن واردات انواع چای از پرداخت عوارض، بیان کرد: اگر در داخل کشور به میزان کافی تولید نداشته باشیم، شاید بعضی از تعرفه‌ها باید حذف شوند اما در سیاست‌هایی که به هر شکل به تولید داخلی ضربه وارد می‌کند باید تجدید نظر شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: تکیه اقتصاد مقاومتی به درون‌گرایی است و ما هر چه بتوانیم در داخل کشور تولید را بالا ببریم، اقتصاد مقاومتی بیشتر محقق شده است. اما از لحاظ برخی مسائل از قبیل توان تولید، محدودیت‌هایی داریم که باید به آن‌ها توجه شود.
وی در پایان گفت: ما باید سعی کنیم تا نیازمان را در داخل کشور تامین کنیم. ما باید به تولیدکنندگان و فرآیندهای مربوط به آنان توجه داشته باشیم. واردات بر روی انگیزه تولیدکنندگان تاثیرگذار است. در هر سیاستی که به تولید و درآمد داخل کشور لطمه وارد می‌کند، باید تجدید نظر شود.