ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 08.02.2018, 17:55

جشن باستانی چهارشنبه سوری در اوفن‌باخ


انجمن هزار و یک شب با افتخار برگزار می کند:
جشن باستانی چهارشنبه سوری در اوفن باخ

انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت، هزار و یک شب خرسند است که به آگاهی برساند به مناسبت بدرود با سال کهن و درود به سال نو ایرانی، جشن باستانی چهارشنبه سوری را باری دیگر برپا می دارد.

گفتنی است که انجمن هزار و یک شب با در نظر گرفتن هویت فرهنگی خود، تصمیم دارد امسال برنامه هایی ویژه خانواده ها و نیز کودکان در این جشن بگنجاند. از این رو این انجمن شادمان است اعلام دارد که سه شنبه ١٣ ’ ٠٣ ’ ٢٠١٨ از ساعت هجده تا بیست جشن چهارشنبه سوری را با برنامه هایی ویژه کودکان آغاز خواهد کرد. پس از ساعت بیست برنامه های دیگری از جمله موسیقی همراه گروه بندری آبادان (اوتانا)همراه با دی جی بخشی از برنامه های این انجمن خواهد بود. شایان یادآوری است برای بزرگسالان و کودکان کپه های آتش جداگانه ای نیز در نظر گرفته شده است.

در این شب نوشیدنی و غذا نیز عرضه خواهد شد. به امید دیدار همه ایرانیان فرانکفورت و حومه در این جشن بزرگ و زیبا برای سپردن غم ها و غصه ها به آتش و تجدید مهر و دوستی ها. چهارشنبه سوری را تنها نمانید. دست به دست هم از آتش بپریم.

این جشن باستانی در
کلیسای دیاکونی اوفن باخ، خیابان
Arhur - Zitsch-شماره11-13 -63065 Offenbach
برگزار می گردد .