ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 07.02.2018, 10:23

کارتون / نمک بزن روشن شی!


چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
معاون وزیر بهداشت گفته است که نمک بیشتر از هروئین قربانی می‌گیرد.
فیروزه مظفری این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.