ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 07.02.2018, 9:35

احمد توكلي: بايد كاري كنيم مردم راحت حجاب داشته باشند


چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
ايسنا
احمد توکلي، نماينده سابق مجلس، گفت: بايد کاري کنيم که مردم راحت حجاب داشته باشند و راحت نماز بخوانند و اين وظيفه حکومت اسلامي است و بايد راحت حرف بزنند، ولي آموزش ببيند که چه حرفي را بايد بزنند و آزادي داشته باشند و بايد روزنامه‌ها آزاد باشند، اگر آزادي باشد البته خطا هم هست. اگر قرار باشد فقط اظهارنظرهاي درست مجاز باشد، هيچ‌کس جرئت نمي‌کند حرف بزند. دايره را کوچک نگيريم که هيچ‌کس نتواند حرف بزند. در قضيه ياشار سلطاني من به دادستان تهران نامه نوشتم و گفتم شما کارتان غيرقانوني بود. متأسفانه فساد سيستماتيک شده است. فساد حکومت را ساقط مي‌کند و اگر با فساد مبارزه نشود، قطعا فساد جمهوري اسلامي را ساقط مي‌کند. در اين صورت ايران را تجزيه و تشيع را ريشه‌کن مي‌کنند؛ به‌عنوان مثال حمله به مساجد پيام دارد. من در ديده‌بان گفته بودم وزير ميلياردي ويژه‌خوار را عزل کنيد البته تبرئه هم شدم.