ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 07.01.2018, 22:57

اسامی و سمت خدمه مفقود شده نفت‌کش ایرانی


- مجید قصابی عروجی، کاپیتان
- فرید محبی، سرمهندس
- مجید نقیان، افسر اول
- حسین جهانی هل آباد، افسر دوم
- احسان ابولی قاسم آبادی،افسر دوم
- میلاد عنایتی، افسر سوم
- حامد بهاری هشکوایی، مهندس دوم
- محمدرضا رضازاده ماسوله،مهندس سوم
- مهدی سادگی، مهندس سوم
- حسن رومیانی، مهندس چهارم
- محمد کاووسی تکاب، افسر تدارکات
- بهرام اتحاد، افسر برق
- عبدالغنی سامری، سرملوان
- ابوذر نظامی، کمک سر ملوان
- سیدجواد حیدری، ملوان یکم
- محمد ساجب علی میریدها، ملوان یکم
- محمدهارون راشید، ملوان یکم
- علیرضا نجفی‎فر، ملوان دوم
- علی حیدریه کهن، ملوان دوم
- بهرام پوریانی، تعمیرکار
- یاور افشاری، روغن کار
- میلاد آروی، روغن کار
- مسلم علیزاده نودهی، روغن‎کار
- عبدالکریم بشارتی پور، سرآشپز
- امید ضیایی، کمک سرآشپز
- ایوب مظفری عبدگاه، مهماندار
- احسان فرجی، مهماندار
- سعید دهقانی، دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ
- پوریا عیدی پور،دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ
- سجاد عبداللهی، دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ
- محمد پیریائی، دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمودآباد
- ساغی فعال، همسر حسین جهانی هل‎آباد