ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 11.01.2017, 16:44

انتقال ۲۰ زندان به خارج از شهرها


چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
ایسنا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان زندان‌ها را مکلف کردند ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها را با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها انتقال دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر دوشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۱۲۹ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان‌های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده شود.