ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 11.01.2017, 16:43

داروهای استراتژیک داخلی به بازار می‌آیند


چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
تسنیم
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید چند داروی «استراتژیک»  و بسیار گرانقیمت برای بیماری قلبی و عروقی و درمان نازایی خبر داد و گفت: تولید داخلی این داروها، میلیارد‌ها صرفه جویی ارزی برای کشور در بر دارد. حسین وحیدی در پاسخی به این پرسش که برخی مواقع مردم نسبت به گران بودن برخی داروهای خارجی گلایه دارند، آیا امکان تولید چنین داروهای در ایران تولید وجود ندارد، اظهار کرد: بعضی از داروها هستند که مصرف آن در کشور کم است و در حوزه اقتصاد دارو می‌گویند که چنین داروهایی را ترجیحا بهتر است وارد کرد. او ادامه داد: ولی یک موقع نیز هست که آن دارو و فراورده «استراتژیک» است و این کاری است که ما در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای تامین زیرساخت تولید داروهای استراتژیک دنبال می‌کنیم.