ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 11.01.2017, 13:37

بازداشت فعال سياسى و مدنى ناصر اشجارى


‎به گزارش حصار، كانون حمايت از فعالان ‎سياسى و عقيدتى: ناصر اشجاری فعال سیاسی و مدنی، ظهر دیروز توسط عوامل لباس شخصی اطلاعات ربوده شده است.

در پی دستگیری وی چند نفر به خانه وی رفته و لوازم اینترنتی، موبایل، هارد کامپیوتر و مدارک شخصی او را بدون ارائه هیچ حکمی از سوی دادگاه توقیف نموده و با خود برده‌اند. ماموران اطلاعات خانواده وی را از انتشار خبر دستگیری وی منع کرده و تهدید کرده‌اند که در صورت پخش خبر با آنها برخورد خواهد شد. تا کنون خانواده وی هیچ گونه خبری از او ندارند.

وی از یاران ‎دیرین جنبش کارگری در تبریز، عضو کمپین معیشت، و مدافع انتخابات آزاد ودموکراتیک می باشد.