ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 23:09

عبدالله نوری: نگرانم


شرق: عبدالله نوری: بيش از اين چه بگويم

آینده سیاست ایران را بدون آیت‌الله هاشمی چگونه می‌بینید؟
خیلی نگرانم.

‌نبودن ایشان تأثیری روی انتخابات آینده خواهد گذاشت؟
فکر نمی‌کنم تأثیر مثبتی داشته باشد. امیدواریم که ان‌شاءالله رفتن و مظلومیت ایشان، باعث شود بهتر از آنچه در گذشته عمل کردیم، کار کنیم.

برخی می‌گویند ممکن است آینده اصلاحات دستخوش مسائلی شود. نظر شما چیست؟
برای آن هم نگران هستم. بیش از این چه بگویم.

‌این موضوع آرایش نیروهای اصلاحات را دچار تغییری خواهد کرد؟
فکر نمی‌کنم در آرایش جبهه اصلاحات تأثیر خاصی بگذارد؛ اما برای ایران و تداوم حرکاتی که به سود مردم باشد، نگرانم.

دلیل این نگرانی شما چیست؟
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی خیلی تلاش کرد اجازه ندهد در مسیر، انحرافی ایجاد شود و در حد توانش هم اقدام کرد و همین که ایشان رفته، این احساس نگرانی را زیاد می‌کند.