ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 10:02

جریمه ۴۱۲ میلیارد تومانی «مشهد مال»


دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰، پروژه مشهد مال به دلیل برخی تخلفات ساختمانی، ۴۱۲ میلیارد تومان جریمه شد. خراسان نوشت؛ این خبر را شهردار منطقه یک مشهد اعلام کرد و گفت: با توجه به پروانه ای که برای مشهد مال صادر شده است، این پروژه تخلفات ساختمانی عدیده ای دارد از جمله تغییرکاربری در برخی قسمت‌ها، طبقه مازاد و پیشروی خارج از ضابطه، به همین دلیل و با توجه به تخلفات انجام شده پرونده ای برای این پروژه تشکیل و برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.