ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 10:00

ایران جزو ۲۰ کشور پرمصرف دارو


دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
ایرنا
کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایران به لحاظ میزان مصرف دارو جزو ۲۰۰ کشور نخست دنیا است و بالاترین مصرف سرانه دارو در جهان را دارد. پریا عطایی تصریح کرد: در ایران، مصرف سرانه داروهای تزریقی در سال، چهار برابر میانگین جهانی است، این در حالی است که تزریقات به تنهایی و جدا از عوارض دارو، خود، فرایندی خطرآفرین است. آبسه، عفونت و ابتلا به بیماری‌های ویروسی ومیکروبی از عوارض تزریق است.