ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 09.01.2017, 9:53

طمع زمینخواران به بنادر تاریخی


دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
ایلنا
یک باستان شناس با اشاره به برنامه زمینخواران برای تصرف غیرقانونی بنادر تاریخی سیراف، نای بند  و نجیرم در خلیج فارس خواستار تعیین حریم این بنادر شد. حسین توفیقیان سرپرست هیات زمین باستان شناسی بنادر تاریخی «سیراف» و «نای بند» گفت: به همراه هیات مشترکی از پژوهشگاه میراث فرهنگی، مرکز ملی اقیانوس شناسی و مرکز تحقیقات ملی فرانسه از بنادر تاریخی سیراف، نای بند و نجیرم بازدید به عمل آمد. او ادامه داد: در نتیجه این بررسی میدانی که با هدف مطالعات زمین باستان شناسی بنادر یاد شده انجام شد، شاهد تخریب‌ها و تصرف‌های غیر قانونی فراوانی در این بنادر تاریخی ارزشمند بودیم. توفیقیان تصریح کرد: لازم می‌دانم تا علاوه بر اطلاع رسانی در مورد وضعیت اسفبار این بنادر تاریخی به عنوان آخرین مدارک سیادت و صیانت تاریخی ایرانیان بر خلیج فارس، از همگان خواستار ارائه راه‌حلی کارشناسانه و علمی برای نجات آنها از نابودی کامل و همیشگی باشم.