ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 13.07.2008, 12:13

تنها دختر المپیكی افغانستان ناپدید شدسایت شیرزنان- مرجان نمازی:‌ محبوبه احدگر، تنها زن ورزشكار افغان كه به المپیك 2008 پكن راه یافته، به طور ناگهانی ناپدید شد. ترس‌ها و نگرانی‌های كادر المپیك افغانستان از این موضوع كاملا‌ بجا و جدی است چراكه فعالیت‌های توسعه طلبانه و موفقیت‌های محبوبه در عرصه ورزشی در این كشور - كه هنوز طالبان در آن برای رسیدن مجدد به قدرت مبارزه می‌كند- نه‌تنها ارزشمند تلقی نشده بلكه با سرزنش‌ها و تهدیدهای مختلف از جمله تهدید به مرگ از جانب افراطیون مواجه شده است. برای نهضت المپیك كه به دنبال تشویق و تقویت حضور گسترده جهانی در مسابقات است، محبوبه دونده 19 ساله افغان یك گنج با ارزش محسوب می‌شود.

او زنی از افغانستان است كه به دین اسلا‌م و فعالیت‌های ورزشی‌اش افتخار می‌كند و قصد دارد با حجاب كامل در پكن حضور یابد. با توجه به سابقه‌ این ورزشكار احتمال می‌رود، او بتواند با تنها یك دقیقه اختلا‌ف از مدال‌آوران دوی ۱۵۰۰ متر المپیك به خط پایان برسد. همچنین محبوبه، امسال از سوی طرح همبستگی المپیك كه با هدف كمك به ورزشكاران كشورهای توسعه نیافته تشكیل شده، موفق به دریافت بورس تحصیلی شد. به همین منظور او به یك مركز عالی‌رتبه در كوالا‌لا‌مپور و سپس به یك دوره آموزشی در فورمیو در ایتالیا فرستاده شد كه در همین بین عصر روز پنجشنبه گذشته خبر ناپدید شدنش منتشر شد.

محبوبه در آخرین مصاحبه‌اش با مسوولا‌ن طرح همبستگی المپیك، گفته است: «ما به عنوان زن مسلمان، یك سری محدودیت‌هایی برخاسته از سنت داریم كه به ما اجازه نمی‌دهد حضور فعالا‌نه‌ای در عرصه ورزش داشته باشیم.»

در بخشی از اظهارات او كه در تایمز آنلا‌ین منتشر شده، چنین آمده است: «من علا‌وه بر فعالیت‌های ورزشی، با توجه به پیشینه خانوادگی و فرهنگی، به عنوان یك زن تنها برای رسیدگی به امور خانه اهمیت دارم و فرصت دیگری برای ابراز خود ندارم. من می‌خواهم این تصور كلی را تغییر دهم و گمان می‌كنم جامعه نیز آمادگی این اصلا‌حات را دارد. من به نوعی الگوی زنان كشورم هستم و به اینكه توانسته‌ام به المپیك راه پیدا كنم افتخار می‌كنم.»

محبوبه زمانی كه در كابل تمرین می‌كرد از ترس تهدیدات و آزارهای مردم مجبور بود از ساعت ۳۰/۸ شب به بعد برای تمرین دو از خانه خارج شود چون در آن ساعت همه مجذوب نمایش‌های تلویزیونی پراحساس و كم‌ارزش بوده و مزاحم او نمی‌شدند.پدر محبوبه یك نجار است و خانواده او در یك محله فقیرنشین كابل زندگی می‌كند. موها جان مادر او پیش از این گفته بود: «ما نگران وضعیت امنیتی محبوبه در افغانستان هستیم و از مردمی كه دیدی منفی نسبت به خانواده ما دارند می‌ترسیم. اما همه اینها مانع حمایت از دخترمان نمی‌شود.»

درحالی كه شجاعت و عزم محبوبه در عرصه ورزش ستودنی است اما او به هیچ وجه حاضر نمی‌شود حجاب خود را كنار بگذارد و پیش از این گفته بود اگر زمانی مجبور به این كار شود ورزش را كنار خواهد گذاشت. هیچ زن ورزشكار المپیكی مانند او تا این حد سریع توجه رسانه‌های غربی را به خود جلب نكرده و سوژه خبرنگاران خارجی نبوده است. هرچند بعد از آن، محبوبه می‌بایست پاسخگوی اتهامات نادرست همسایه‌ها و پلیس شهر كابل می‌بود.

چهار سال پیش و در زمان المپیك آتن، روبینا موقیم یار و فریبا رزیهی كه نخستین زنان افغان راه یافته به المپیك بودند نیز در معرض اتهاماتی از این دست قرار داشتند. در المپیك سیدنی هم كه همچنان طالبان در صدر قدرت افغانستان بود، این كشور در تحریم بین‌المللی بود و هیچ ورزشكار افغانی در المپیك حضور نداشت.