سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ - Tuesday 24 November 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 15.11.2020, 10:04

نامه سرگشاده فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان/ماینز

نامه سرگشاده فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان/ماینز
به آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه و خانم دکتر ‏کوفلر مسئول حقوق بشر دولت آلمان فدرال
در باره چهاردهم نوامبر، سالگرد سرکوب مقاومت و ‏اعتراضات قانونی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای هایکو ماس
سرکار خانم دکتر کوفلر
‏ ‏
ما توسط این نامه به مناسبت سالگرد سرکوب قیام آبانماه ۲۰۱۹ مردم ایران با شما سخن می گوئیم.‏

خیزش آبان‌ماه که برای بهبود وضعیت بهتر زندگی، آزادی و دموکراسی توسط مردم ایران انجام پذیرفت با ‏قتل ۱۵۰۰ نفر و دستگیری بیش از ۶۰۰۰ نفر همراه بود.‏

برخی از بازداشت شدگان با مجازات اعدام روبرو هستند.‏

رژیم ایران در تلاش است تا از هر وسیله‌ای برای سرکوب انواع اعتراضات و یادمان آبانماه سال ۲۰۱۹ ‏استفاده نماید. هم اکنون در چندین شهر کشور رژیم با کشتارو تیراندازی قصد سرکوب مقاومت مردم را ‏دارد. به ویژه شهرهای بزرگ، توسط گشت های نظامی اداره می شوند و برای ترساندن و ایجاد رعب و ‏وحشت روش مند مردم، با سلاح های سنگین در حرکتند.‏

این روش رژیم ایران است!‏

هر فریادی برای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در ایران سرکوب و در گلو خفه میشود. اما با این ‏وجود، مقاومت همچنان ادامه دارد!‏

هزاران زندانی سیاسی در بازداشت بسر میبرند. به ویژه در دوره کرونا و در شرایط نامناسب  و سخت ‏زندان ها. ‏

همانطور که خود شما اظهار داشتید و ما تائید می کنیم، ” نقض حقوق بشر در ایران بطور مداوم افزایش ‏یافته و سطح سرکوب نیز سطح دیگری پیدا کرده است”.‏

بنابراین ما می خواهیم که اتحادیه اروپا و در راس آن دولت فدرال آلمان، برای آزادی زندانیان سیاسی ‏مبارزه کند! این سالگرد را باید به عنوان یک مناسبت ویژه در نظر گرفت و باید ازرژیم ایران به طور ‏گسترده و علنی خواست که از یک سو همه زندانیان سیاسی را آزاد نماید و از سوی دیگر آزادی ‏مطبوعات و اجتماعات و از همه مهمتر لغو مجازات اعدام را تضمین و به اجرا درآورد!‏

بسیار مهم است که اکنون جامعه جهانی وضعیت زندانیان سیاسی ایران را موشکافی کند.‏

بنابر آنچه که گفته شد ما از شما تقاضا داریم که برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی، یک هیئت مستقل برای ‏تحقیق در مورد زندانهای ایران و بررسی وضعیت آنها به ایران روانه نمائید.‏

بسیاری از مردم به جرم مطالبه آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر دستگیر و زندانی شده اند. این ‏زندانیان شامل بسیاری از جوانان، زنان و کودکان و به ویژه ورزشکاران هستند که در معرض خطر ‏شکنجه و اعدام قرار دارند.‏

دیالوگ انتقادی اروپا و ایران نشان داده است که تنها منافع رژیم جمهوری اسلامی تامین گشته است و ‏رژیم ایران از چنین فرصت های اقتصادی و سیاسی برای  رسیدن به اهداف خود استفاده کرده ومی کند تا ‏بتواند هر چه بیشتر در قدرت باقی بماند.‏

مدتهاست که مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی را رد کرده و از آن فاصله گرفته اند. این رژیم یک رژیم ‏توتالیتر است که تنها با ایدئولوژی خاص خود برای قدرت و منافع خویش حرکت کرده و تلاش دارد تا ‏همه مردم ایران از این ایدئولوژی پیروی نمایند. به همین دلیل است که در ایران به درستی مقاومت و ‏مبارزه مصمم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی وجود دارد. اکنون دیگر مردم ایران قادر به تحمل این ‏رژیم نیستند و بنابراین باید ازخواسته های آنان پشتیبانی کرد.‏

اولین گام در این راه درخواست صریح و روشن این خواسته ها از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ‏اتحادیه اروپا و دولت فدرال آلمان است.‏

حقوق بشر دستاورد جهانی بشریت است و باید در همه جای جهان به یک اندازه مورد توجه قرار گیرد. ‏حقوق بشر قابل تقسیم نیست. از این روی باید نقض حقوق بشر را به ویژه در کشور ایران که روش ‏روزمره رژیم است ودر دستور کارش قرار دارد، محکوم نمود.‏

خدشه دار شدن حقوق بشر در ایران هر روز در حال افزایش است، تا بدین وسیله این مستبدان در قدرت ‏باقی بمانند.‏

جناب آقای هایکوماس
سرکار خانم دکتر کوفلر
ما از شما در خواست داریم تا از طریق یک اقدام تعیین شده، از خواسته های مردم ایران برای اجرای ‏حقوق بشرو استقرار آزادی و دموکراسی برای همه شهروندان ایران حمایت کنید.‏

برای مخالفت با اقدامات رژیم ایران، از بستن قرار دادهای اقتصادی جدید با این رژیم خود داری نمائید.‏

فرستادن هیئتی مستقل برای تحقیق و بررسی وضعیت زندانهای ایران، بخصوص در مورد زندانیان ‏سیاسی.‏

با افزودن فشار های فزاینده بین المللی رژیم ایران را مجبور سازید تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی، لغو ‏شکنجه و مجازات اعدام و حاکمیت قانون جامعه مدنی را به اجرا درآورد!‏

با احترام فراوان
از سوی فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان/ماینز
بهروز اسدی

‏14.11.2020‏
برگردان به فارسی ناهید جعفرپور

 
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.