پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - Thursday 1 October 2020
ايران امروز
iran-emrooz.net | Mon, 14.10.2019, 22:22

زنان روستایی «فقرای شاغل»

مطالعات نشان می‌دهد که کسب و کارهاي خرد غیررسمی ، به‌طور متوسط حدود نیمی از کلیه فعالیتهای اقتصادي در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند.

سیستم اقتصادی این کشورها و همچنین برخی از موانع  فرهنگی و اجتماعی مانند عدم توفیق در کار گروهی و تشکیل تعاونی ها موجب شده که آنها نسبت به شرکتهای بخش رسمی، دارای بهره‌وری کمتری باشند.

ویژگی مهم  این بخش این است که  بیش از هرچیز متکی بر مهارتهای شغلی محلی است و افراد بدون نیاز به سواد و تحصیلات می توانند نقش آفرینی کنند.

زنان روستایی بخش بزرگی از  مشارکت کنندگان این نوع کسب و  در بخش غیررسمی  هستند و از این طریق درآمد اندکی کسب کرده و در جریان اقتصادی خانواده مشارکت می‌نمایند.

این بخش با چالش‌هایی چون عدم شناخت بازارهای مدرن،  فقدان مهارتهای مالی مؤثر، دسترسی محدود به آموزش فناوری،  عدم آگاهی نسبت به انطباق مهارت‌های شغلی با سبک غالب زندگی مصرف کنندگان،  موانع سیاسی و اقتصادی محدودکننده دسترسی‌ به بازارهای جهانی،  ناپایداری اقتصادی، گران شدن مواد اولیه و دلالی و واسطه گری و مسائلی نظیر این روبروست.

این چالش ها بویژه برای زنان روستایی موجب شده که  این بخش نتواند در بالابردن رفاه خانواده چندان موثر باشد  و زنان روستایی با این که روزانه  ساعتها  کار می کنند همچنان  «فقرای شاغل» باقی بمانند.

برای حل این چالش ها نیاز به سیاستگذاری هایی و بازیگرانی است که روستا و مسائل روستایی را درک کنند. هرچند در حمایت از تولیدات روستایی گامهایی برداشته شده است، اما هنوز به درستی مشخص نیست که این برنامه ها تا چه حد  در بالابردن کیفیت زندگی روستاییان موثر بوده و آیا اساسا همه روستاها از این  «الطاف» بهره برده اند؟

تکلیف روستاهایی که از یک سو  با پیامدهای تنش آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و از سویی هنوز نام‌شان به گوش هیچ مسئولی نخورده است که می‌شود؟ روستاهای خشکیده  استان فارس در این راستا شایسته بررسی است.

نشریه زنان روستایی وعشایری
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.