ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 20.06.2006, 9:18
ضد حمله‌ی دوستان احمدی‌نژاد به منتقدان

دو تن از نمايندگان طرفدار احمدی‌نژاد در مجلس در قالب نطق پيش از دستور، به نويسندگان نامه‌ی سرگشاده‌ی ٥٠ استاد دانشگاه به احمدی‌نژاد و نيز نطق پيش از دستور نماينده اردبيل در مجلس بشدت حمله كردند. الياس نادران نماينده‌ی بنيادگرای تهران در مجلس به منتقدان احمدی‌نژاد گفت: «اگر خيلی می‌ترسند، بروند پيش رفقايشان در لندن، در دانشگاه اسماعيليه تدريس كنند. هر وقت ممكلت گل و بلبل شد، بيايند.»


ايرنا: الياس نادران عضو شورای مركزی فراكسيون اصولگرايان مجلس شورای اسلامی گفت: زخم خوردگان از جريان اصولگرايی، اصل اصولگرايی و جريان خدمتگزار صادق را به چالش كشيده‌اند.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، نماينده تهران روز سه‌شنبه در سخنانی پيش از دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: چندی است كه دولت مورد هجمه‌های غير منصفانه گسترده سازمان يافته قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: زخم خوردگان از جريان اصولگرايی ، ويژه خواران بريده دست از بيت المال و موج سواران مديريت اقتصادی ۱۶سال گذشته كه خود را تازه به دوران رسيده نمی‌دانند و بارها و بارها آزمون شكست خورده سياست‌های نئوليبرالی را در اين كشور تجربه كرده‌اند، اصل اصولگرايی و جريان خدمتگزار صادق را به چالش كشيده‌اند.
عضو ائتلاف آبادگران تصريح كرد: فراموش كرده‌اند كه در دوران آنها، كشور تورم‌های ۳۵ درصدی و ۵/۴۹ درصدی و بيكاری‌های دو رقمی و بحران بدهی های خارجی را تجربه كرده است و شكاف‌های طبقاتی تشديد و ريسك‌های اقتصادی و سياسی در كشور بالا رفت و اتكا به نفت تعميق شد.
نادران اظهار داشت: امروز به جای پاسخگويی به آشفتگی‌های ناشی از جريانات پر تنش و دعوای بر سر غنائم كه به رويگردانی مردم از ائتلاف سكولارها و اصلاح طلبان مدعی خروج از حاكميت و رانت خواران دوران سازندگی انجاميد، طلبكار هم شده‌اند.
نماينده تهران گفت: اكثر آنچه امروز به دولت نوپای برادر بزرگوارمان احمدی‌نژاد نسبت داده‌اند، بعنوان چالش‌های برنامه سوم در كتاب "ربع قرن، نشيب و فراز" در خرداد ۸۳ ، توسط وزارت اقتصاد انتشار يافته و در كتاب مبانی نظری برنامه چهارم به تفصيل آمده است. از رسانه‌ها می‌خواهم اين متن ها را تطبيق دهند تا مردم قضاوت كنند.

** انتقاد به نامه ‪ ۵۰اقتصاددان
نادران گفت كه برای نمونه كافی است كه بدانيد در نامه پنجاه نفره به گزارشی در مورد محيط ناامن كسب و كار در ايران و در نتيجه فرار سرمايه ها اشاره شده كه عينا در صفحه ۲۰۷كتاب مبانی نظری آمده است.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود: در اين دوران ۱۶ساله و حداقل هشت ساله اصلاحات، سرمايه‌ها به دوبی رفت و يا حالا؟ در دوران شما بود كه بازار دوبی از شركت‌های ثبت شده ايرانی پر شد. در دوران شما بود كه ميلياردها دلار برای حفظ قيمت دلار در داخل توسط بانك مركزی به خارج انتقال يافت و خود منشا پولشويی شد.
وی اضافه كرد: در دوران شما بود كه بحران بدهی‌های خارجی پيش آمد و بلايی بر سر كشور آمد كه هنوز از آن خلاصی نيافته است.
نادران اظهار داشت: تعجب من بيشتر از آنانی است كه برای مرحوم "عالی نسب" بزرگداشت می‌گيرند و خود را فكرا منتسب به ايشان می‌دانند و بعد پای نامه‌ای را امضا می‌كنند كه كاهش نرخ سود بانكی را به ضرر اقتصاد ملی می‌داند و در كنار افرادی امضا می‌كنند كه از مقامات عاليه بانك مركزی شاه بوده‌اند.

** بيت الغزل چالش‌های اخير
نماينده تهران گفت: بيت الغزل هجمه‌های اخير در اين است كه چالش‌های هسته‌ای ، هزينه‌های سرمايه‌گذاری و اقتصادی را بالا برده است.
وی افزود: ظاهرا آقايان فراموش كرده‌اند كه برای حل مشكلات اقتصادی كشور، توصيه كرده‌اند كه ايران به نظم نوين جهانی و ساختار قدرت جهانی تمكين كنند.
نادران اضافه كرد: به جمله‌ای از كتاب مبانی نظری برای آشنايی با ديدگاه آقايان دقت كنيد "در حال حاضر، ايران عمدتا بعنوان يك قدرت داخلی بحران‌زده مطرح است". پس شما كه يك كشور بحران زده، سياه و دارای انواع شكاف‌های قومی، مذهبی، سياسی و اقتصادی به زعم خودتان تحويل اصولگرايان داده‌ايد، امروز ديگر چه ادعايی داريد؟
عضو ائتلاف آبادگران گفت: شما در كتاب توصيه كرده‌ايد كه ايران ذاتا بايد طرفدار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين‌المللی باشد.
خب! ملت ايران اين ذلت را نپذيرفت.
نادران اظهار داشت: شما را به خدا! اگر كارشناسان آمريكا و اسرائيل هم می‌خواستند، اوضاع را از اين سياه تر نشان می‌دادند؟

** آقايان، مرعوبانه نسخه تسليم و ذلت می‌پيچند
وی افزود: آقايان بلندگوهای آمريكا و اسرائيل شده‌اند و اين چنين مرعوبانه نسخه‌های تسيلم و ذلت می‌پيچيدند. حالا هم عصبانی شده‌اند.
نماينده تهران گفت: شما به چه سطحی از مناسبات در سطح منطقه دست يافتيد؟ امروز، دولت بدون كمترين امتيازی به اروپا و آمريكا، با ايستادگی بر مواضع اصولگرايانه باعث شد كه كشور نه تنها در سطح منطقه كه در سطح آسيا، آفريقا و آمريكای لاتين تاثير گذار باشد.
وی تصريح كرد: اين آقايان، با اين ديدگاهها و با آن عملكرد، امروز حاكميت را از دست داده‌اند. بعد، با نامه پراكنی و نطق و مقاله می‌خواهند شرايط ايران را مشوه جلوه دهند. مگر كار بی‌هزينه هم در دنيا هست؟

** اگر خيلی می‌ترسند پيش رفقايشان به لندن بروند
نادران اظهار داشت: اگر خيلی می‌ترسند، بروند پيش رفقايشان در لندن، در دانشگاه اسماعيليه تدريس كنند. هر وقت ممكلت گل و بلبل شد، بيايند.
نماينده تهران افزود: شرافت و كرامت انسانی و عزت اسلامی در گرو ايستادگی، تدبير، تعقل و مقاومت بر اصول است، نه ذلت پذيری از نظام سلطه جهانی و مماشات با آمريكا و اسرائيل.
وی تاكيد كرد: اينها، تنها گوشه‌ای بود از تصويری كه شما برای كشور در زمان حكومت خودتان كشيده‌ايد. مسوول آن سياه نمايی‌ها كيست؟ مگر غير از اين است كه در ۱۶سال گذشته سكان كشتی اقتصادی كشور در دست شما بود؟ جز تنش و آشوب و درگيری‌های سياسی و تحركات قومی و جناحی چه كرديد؟ عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: شما برای ملت غيور آذربايجان در سالهای گذشته چه كرده‌ايد كه امروز دم از مطالبات مردم ترك می‌زنيد؟ چه خبر شده كه دوستان آرامش سياسی را تحمل نمی‌كنند و بر آشفته‌اند؟
نادران تصريح كرد:اگر اين حرفها تئوريزه كردن براندازی خاموش و استحاله نظام نيست، پس چيست؟

** صادق باشيد. بگوييد ناراحتيم، نامه امضا می‌كنيم
نماينده تهران گفت: صادق باشيد. بگوييد با پول دولت و مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزی دولت اصلاحات، تئوری انحلال داديد، نشد. خواستيم اقتصاد ايران را در اقتصاد سرمايه‌داری جهانی هضم‌كنيم، نشد. ناراحتيم نامه امضا می‌كنيم. اينكه اين همه پشتك وارو زدن نمی‌خواهد.

** اختلاف افكنی بين مجلس و دولت، خواب آشفته‌ای است
نادران اضافه كرد: اختلاف افكنی بين اصولگرايان و شكاف بين مجلس و دولت و ساير نهادهای حكومتی كه در دستور كار لايه‌هايی از جناح دوم خرداد قرار گرفته است، خواب آشفته‌ای است كه هرگز تعبير نخواهد شد.
وی افزود: اين مجلس با همه وجود حامی دولت است. از مواضع اصولگرايانه در عرصه داخلی و خارجی حمايت می‌كند و در خدمت رسانی بهتر به مردم از همه ظرفيت خود استفاده می‌كند. كاستی‌ها را هم صميمانه تذكر می‌دهد.
نماينده تهران گفت: آنها كه با نزديك شدن به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان خيال كرده‌اند، می‌توانند با هجمه به دولت اصولگرا دوباره كشور را عرصه تاخت و تاز طرفداران آمريكا و اسرائيل كنند، سخت در اشتباهند.
وی افزود: اين ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اركان آن وفادار و با همه وجود از خدمتگزاران خود حمايت می‌كند.
نادران در ابتدای نطق هشت دقيقه‌ای خود با اشاره به فرا رسيدن سوم تير گفت: سوم تير و حماسه تكميل حلقه خدمتگزاری اصولگرايان به رهبر معظم، ملت بزرگوار ايران و جناب دكتر احمدی نژاد و دولت ايشان تبريك می‌گويم.


نماينده سرخس: برخی افراد مرز انتقاد را با تخريب نظام اشتباه گرفته‌اند

"سيدحسن حسينی" نماينده سرخس با بيان اينكه "برخی افراد مرز انتقاد از دولت را با تخريب نظام و زير سووال بردن دستاوردهای ارزشمند آن اشتباه گرفته‌اند"، تاكيد كرد: اين افراد بايد به رای و نظر مردم كه نماد آن رييس جمهوری است، احترام بگذارند.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، وی در نطق پيش از دستور روز سه‌شنبه مجلس، خطاب به اين افراد تصريح كرد كه " بهتر است در رفتار سياسی خود تجديد نظر و به وجدان و ضمير خود مراجعه كنيد، لوازم و قواعد مردم سالاری دينی و قواعد دموكراسی را بپذيريد و به رای مردم كه مظهر و نماد آن رييس جمهوری است، احترام بگذاريد. "
به گفته وی، " مردم در انتخابات رياست جمهوری به تغييرات رای دادند و لازمه تغييرات در سياست و روشهای گذشته، روی كار آمدن مديران باانگيزه و كارآمد و متعهد است. "
" فراموش كرده‌ايد كه در دوره اول رياست جمهوری خاتمی با بركناری هزاران مدير در ماه نخست حاكميت دولت هفتم به طور ميانگين هر ‪ ۷۵ثانيه يك مدير بركنار شد، چرا در حالی كه هنوز هزاران مدير همفكر و وابسته به دولت همچنان در مسند كار هستند، دولت جديد را متهم به زير پا گذاشتن اصل لياقت و شايسته سالاری می‌كنند در حالی كه در دولت نهم در سايه توجه به اصل مهرورزی، برخی افراد به مناصب كليدی و مهم منصوب شده‌اند كه هيچ سنخيتی با شعار و اهداف آن ندارند و بعضی هم سابقه‌شان در حوادث كوی دانشگاه محل سووال است."
وی اظهار داشت: سخنگوی دولت بايد با ارايه آمار و روشنگری واقعی راه را بر ياوه‌گويان و مدعيان اصلاح‌طلب كه اينگونه رييس جمهوری را مورد هجمه قرار داده‌اند، مسدود كند.
حسينی، از " ايراد سخنان موهن و تلاش برای ايجاد تفرقه و تضعيف دولت عدالت محور توسط برخی از جريانهای سياسی " اظهار تاسف و تاكيد كرد: مردم بدانند اينگونه سخنان جايگاهی در بين نمايندگان مجلس اصولگرا ندارد.
وی، موفقيت ايران در دستيابی به انرژی صلح‌آميز هسته‌ای را افتخار بزرگ ملی و همنوايی و همدلی ملت و دولت در اصرار بر حق مسلم خود را يك اتفاق كم‌نظير و يك حماسه ماندگار در تاريخ ايران ارزيابی كرد.
به گفته حسينی، " اين مساله بيانگر قابليتهای فراوان ايران برای تبديل شدن به قدرت برتر منطقه بوده و امروز جامعه جهانی پذيرفته است كه بايد حقوق ملت ايران را رعايت كند. "
نماينده مردم سرخس، با بيان اينكه "فعاليتهای هسته‌ای ايران صلح‌آميز و غيرنظامی است و ايران درباره صلح‌آميز بودن فعاليتهای هسته‌ای خود تضمين می‌دهد "، اضافه كرد: ايران تعليق و توقف غنی‌سازی را به هيچ قيمتی نمی‌پذيرد و بنابراين اروپا و آمريكا بايد با رويكردی حقوقی به پرونده هسته‌ای ايران بنگرند و از شيطنتهای سياسی كه در تضاد با صلح و امنيت جهانی است، دست بردارند.
" تاريخ ملت ايران گواه اين مدعاست كه اين مردم همواره در راه استقلال و آزادی دين و حقوق قانونی خود محكم ايستاده و به هر گونه تجاوز به شدت پاسخ داده‌اند. "
نماينده سرخس، " اظهار رضايت مقام معظم رهبری از عملكرد مجلس و دولت" را " بزرگترين سرمايه مشوق برای نمايندگان مجلس و مسوولان اجرايی "، توصيف كرد و گفت: نمايندگان مجلس ضمن ادای دقيق وظايف مصرح خود در قانون اساسی و تصويب قوانين كارآمد مورد نياز جامعه و نظارت بر عملكرد دولت، تعامل، همكاری و پشتيبانی از دولت را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند.
وی با اشاره به اين فراز از بيانات حضرت امام كه " نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيافتد "، ادامه داد: مردم با وحدت خود و حمايت از نظام جمهوری اسلامی، اجازه تفرقه‌افكنی را به هيچ فرد و جريانی نخواهند داد.
نماينده مردم سرخس، محور سخنان رهبری در ديدار با مسوولان نظام را " شكر نعمت " عنوان كرد و "پيروزی گفتمان، ايجاد فضا و مديريت اصولگرايی " را نعمت بزرگی خواند كه خداوند ارزانی كرده است.
وی با اشاره به انتخاب هوشمندانه سال ‪ ۸۵بعنوان سال پيامبر اسلام توسط مقام معظم رهبری و توفيق ايران در دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای، افزود: امسال سال وحدت و رحمت همه ايرانيان، برادری بين پيروان مذاهب و اتحاد آنان برای سربلندی ايران است.
وی تاكيد كرد: سيره و رفتار پيامبر بايد در عرصه زندگی فردی و اجتماعی بعنوان الگو و نمونه، سرمشق همه ما به ويژه مسوولان و مديران اجرايی در همه سطوح قرار گيرد.