ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 02.04.2006, 9:19
كارل: ربايندگان من جنايتکار هستند

بی‌بی‌سی‌: جيل کارول، روزنامه نگار آمريکايی که اخيرا بعد از سه ماه اسارت در عراق آزاد شده است، گفته است در آخرين شب اسارتش مجبور شده بوده در يک "فيلم تبليغاتی" شرکت کند.
اين فيلم بلافاصله بعد از آزادی جيل کارول پخش شد.
خانم کارول که در يکی از پايگاه های آمريکا در آلمان صحبت می کرد، همچنين گفت در مصاحبه با يک تلويزيون عراقی نمی توانسته آزادانه صحبت کند. وی در ضمن افزود که به او گفته شده بوده که اين فيلم هرگز پخش نخواهد شد.
وی ربايندگان خود را "جنايتکار" خواند و گفت که غالبا تهديد می شده است.
جيل کارول در بيانيه ای که توسط سردبير نشريه کريستين ساينس مانيتور قرائت شد، گفت حرف هايی را قبل از آزادی زده، قبول ندارد. خانم کارول برای کريستين ساينس مانيتور کار می کرد.
وی گفت: افرادی که مرا اسير کرده بودند، در آخرين شب اسارت، مرا مجبور کردند در يک فيلم تبليغاتی شرکت کنم.
خانم کارول گفت:" آنها به من گفتند اگر همکاری کنم، آزاد خواهم شد. من در يک محيط سرشار از تهديد و تحت کنترل آنها بسر می بردند و می خواستم سالم به خانه برگردم."
جيل کارول که ٢٨ سال دارد، روز ٧ ژانويه سال جاری ميلادی در غرب بغداد ربوده و در روز ٣٠ مارس از اسارت آزاد شد. اما مترجم او به قتل رسيد.
خانم کارول ربايندگان خود را به زير پا گذاشتن موافقت نامه ای متهم کرد که بر اساس آن قرار بود اين مصاحبه پخش نشود.
وی گفت:" آنها به من قول داده بودند اين مصاحبه را هيچگاه در تلويزيون پخش نکنند اما حرف خود را زير پا گذاشتند."
جيل کارول در ادامه گفت:" من از ترس، گفتم که تهديد نشده ام اما در واقع بارها مورد تهديد قرار گرفته بودم."
اما خانم کارول در آن مصاحبه گفته بود که گروگان گيرانش با او "خيلی خوب" رفتار کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار نداده بودند.
طی سه سال گذشته و از زمان تهاجم نيروهای تحت رهبری آمريکا به عراق، دست کم ٢٣٠ نفر از اتباع خارجی و هزاران عراقی در اين کشور گروگان گرفته شده اند.
نزديک به ٥٠ نفر از خارجيان در جريان اين گروگانگيری ها کشته شده اند و از ٩٠ تن آنها از جمله شش آمريکايی خبری در دست نيست.