ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 23.03.2006, 7:15
فشار به ژاپن برای ‌تعليق طرح نفتی آزادگان

ايرنا: روزنامه ژاپنی "سانكی" فاش كرد مقامهای ارشد دولت آمريكا با توجه به مساله برنامه هسته‌ای ايران، از دولت ژاپن خواسته‌اند كه طرح توسعه ميدان نفتی "آزادگان" ايران را معلق نگه دارد.
اين روزنامه روز پنجشنبه نوشت كه "رابرت زليك" قائم مقام وزارت امور خارجه و "رابرت جوزف" مسوول بخش كنترل تسليحات و امنيت بين‌المللی در اين وزارتخانه فاش كردند كه بگونه غير رسمی از دولت ژاپن خواسته‌اند طرح نفتی آزادگان را حداقل به حالت تعليق درآورد.
سانكی افزود كه نشانه‌ها حاكی از احتمال درخواست كنگره آمريكا از ژاپن در اين زمينه است.
سانكی با اشاره به اينكه دولت آمريكا بدون توجه به تحريم شدن يا نشدن ايران، بشدت خواستار توقف اجرای طرح ميدان نفتی آزادگان از سوی ژاپن است، می‌نويسد اين موضوع ممكن است بر روابط توكيو - واشنگتن تاثير بگذارد.
سانكی افزود كه دولت آمريكا معتقد است همكاری سازمانهای دولتی و خصوصی ژاپن در زمينه توسعه ميدان نفتی آزادگان، بر حركتهای مربوط به متوقف كردن برنامه هسته‌ای ايران تاثير منفی خواهد داشت.
به نوشته اين روزنامه ژاپنی، آمريكا بر اين گمان است كه پيشبرد طرح نفتی آزادگان سود مالی زيادی برای دولت ايران داشته و در نتيجه برای برنامه‌های هسته‌ای ايران مفيد است.
اين روزنامه نوشت: دولت آمريكا همچنين معتقد است كه اين اقدام ژاپن می‌تواند يكپارچگی جامعه جهانی را برای جلوگيری از برنامه اتمی ايران برهم‌زند.
دولت آمريكا در شرايطی از يكپارچگی جهانی برای جلوگيری از برنامه هسته‌ای ايران دم می‌زند كه چند دور بحث اعضای دائم شورای امنيت به‌اضافه آلمان درباره پرونده ايران همچنان بی‌نتيجه مانده است.
روزنامه ژاپنی افزود: "جان بولتون" سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، پيشتر گفته بود كه هر چند وضعيت ژاپن از ديدگاه انرژی را درك می‌كند، اما با توجه به سياستهای سخت توكيو درباره مساله پيشگيری از گسترش سلاح‌های اتمی، همكاری ژاپن در زمينه جلوگيری از ساخت سلاح اتمی ازسوی ايران، مهمتر است.
سانكی در ارتباط با موضع بولتون افزود كه وی بدون‌پرده از ژاپن خواسته است طرح نفتی آزادگان را به حالت تعليق درآورد.
سانكی نوشت كه در سال ۲۰۰۴‬ميلادی پس از آنكه شركت ژاپنی "اينپكس" قرارداد طرح به بهره‌برداری رساندن ميدان نفتی آزادگان را با ايران امضا كرد، ژاپن دو ميليارد و ۴۰۰‬ميليون ين برای اين طرح پول پرداخته است.
سانكی نوشت: در آن زمان دولت آمريكا با اين موضوع مخالفت كرد اما ژاپن با اين توضيح كه اگر از امضای اين طرح خودداری كند، شركتهای فرانسوی اين طرح را می‌گيرند، برخی از مقامهای دولت بوش را متقاعد كرد.
سانكی افزود: هم اكنون شماری از مقامهای ژاپنی می‌گويند كه اگر ژاپن از طرح آزادگان منصرف شود، چين اين طرح را می‌گيرد، اما كارشناسان آمريكايی پاسخ‌می‌دهند فناوری چين آنقدر نوين نيست كه بتواند كار دشوار به‌بهره‌برداری رساندن ميدان نفتی آزادگان را انجام دهد.