ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 21.07.2017, 20:34
«بحرانی‌ترین روزهای ترامپ در راه است»

یادداشت مهدی نوربخش، استاد روابط خارجی و تجارت جهانی دانشگاه هریسبرک آمریکا
منبع: کانال تلگرام «راهبرد»

دولت ترامپ شش ماهه شد اما در طول این مدت مشکلات سیاسی او تخفیف پیدا نکرد؛ بلکه بر حجم آنها روز به روز افزوده شده است.

خبرها حکایت از آن دارد که باب مولر که مسئول تحقیق بر روی دخالت روسیه در انتخابات امریکا و رابطه ترامپ و کمپ انتخاباتی او با روسیه است، در حال دست گذاشتن بر روی حساس‌ترین مدارک بر روی زندگی ترامپ در این رابطه است.

ترامپ سنت بزرگی را در انتخابات آمریکا شکست و حاضر نشد که به مردم این کشور مدارک مالیاتی خودرا نشان دهد. مولر دارد به سراغ مدارک مالیاتی او و اطرافیانش می‌رود تا بتواند سرنخ‌های روابط مالی او را با پوتین و الیگارشی روسیه پیدا کند.

روزنامه «واشینگتن پست» خبر داد که ترامپ به دنبال آن می‌گردد تا وکلای او روشن کنند که آیا او می‌تواند از حقوق قانونی خود برای بخشیدن اطرافیان و خود استفاده کند.

سخنگوی تیم وکلای او دیروز استعفا کرده و همه این خبرها حکایت از آن دارد که در حال حاضر رییس‌جمهور آمریکا در حال دیدن آینده سیاسی بحرانی برای خود، خانواده و دولتش است.

ترامپ دیروز نارضایتی خود را از وزیر دادگستری انتخابی خود، جف سشن، اعلام کرد. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز اعلام کرد که به خاطر اینکه وزیر دادگستری او خود را از تحقیق در رابطه با کمپ انتخاباتی او و روسیه کنار گذاشته؛ بسیار ناراضی است.

ترامپ توقع داشته که سشن کنترل این تحقیقات را زیر نظر خود قرار می‌داده است.

ترامپ همچنین نارضایتی خود را از باب مولر اعلام کرده و تمام تلاش خود را در چند روز گذشته معطوف بر بی‌اعتبار کردن کار کمیته تحقیق مولر کرده است.

او به لحاظ قانونی می‌تواند مولر را از این کمیته کنار گذارد، اما بسیاری اعتقاد دارند که اگر ترامپ این کار را انجام دهد، آمریکا را با یک بحران قانون اساسی روبرو خواهد کرد.

ترامپ در ماه‌های گذشته جیمز کومی، رییس اف‌بی‌آی را از کار خود کنار گذاشت که اگرچه قانونا می‌توانست این کار را انجام دهد، اما این عمل او یک سنت شکنی بزرگ در سیاست داخلی آمریکا بود.

دولت ترامپ روز به روز دارد به استیضاح نزدیک‌تر می‌شود. جمهوریخواهان در مقابل یک آزمایش بزرگ در صحنه سیاست امریکا مردود شدند.

آن آزمایش بزرگ دفاع از اصول و ارزش‌های دموکراتیک این کشور بود که برای دفاع از این ارزش‌ها در مقابل ترامپ نخواستند ایستادگی کنند.

دموکرات‌ها در کنگره در اقلیت قرار گرفته‌اند و عملا نمی‌توانستند در این رابطه کاری انجام دهند.

قدرت رسانه آزاد در آمریکا برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک بپاخاست. نیویورک تایمز، واشینگتن پست، بلومبرگ، نیویورکر، MSNBC و CNN نقش بسیار بزرگی را در این رابطه ایفا کردند.

بدون این رسانه‌های آزاد، جمهوریخواهان هرگز برای حفظ اصول سیاسی این کشور مایه‌ای نمی‌گذاشتند و ترامپ می‌توانست در پشت پرده پوپولیسم همچنان در صحنه سیاست آمریکا بماند. در حقیقت، آنها برای قدرت حاضر شدند که از سر اصول بگذرند. 

صحنه سیاست امریکا با بحران‌های بزرگ سیاسی روبه روست. این بحران‌ها پتانسیل آن را دارند که به عمر ریاست جمهوری ترامپ به زودی خاتمه دهند.