ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 19.01.2015, 16:43
بیژن نازنین ما از دست رفت

دوست ارجمند ما بیژن دادگری روز یکشنبه، ۱۸ ژانویه، در شهر کلن زندگی را بدرود گفت. بیژن انسانی فرهیخته، دوستی مهربان و روشنفکری میهن‌دوست بود.

او بالاتر از محبت و مردم‌داری مرامی نداشت و بالاتر از عشق به ایران، جنبش آزادیخواهی مردم و مکتب دکتر مصدق راهی نمی‌شناخت. مرگ این دوست را به خانواده محترم و همه دوستان و دوستدارانش تسلیت می‌گوییم.

کمال ارس، مهدی استعدادی شاد، ایرج اشراقی، بابک امیرخسروی، علی امینی نجفی، مهران براتى، جمشید برزگر، ارژنگ برهان آزاد، مسعود بهنود، ناصر پاکدامن، حبیب پرزین، امیر پیشداد، رضا چرندابی، پروین خانباباتهرانی، شیرین خانبابا تهرانی، مهدی خانبابا تهرانی، داود خدابخش، هادی خرسندی، جعفر داودی، محمود دشتی، دکتر رضازادگان، جلال سرفراز، مریم سطوت، سوسن شهبازی، جواد طالعی، اسداله طیورچی، احمد عبدلی، باقر فاطمی، مهدی فتاپور، فرهاد فرجاد، حسن فرهوش، اختر قاسمی، کریم قصیم، علی قنبری، ناهيد کشاورز، هدایت متین‌دفتری، جمشید مجلسی، خسرو ناقد، مرتضی نگاهی و...(لیست امضاکنندگان ادامه دارد...)