ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 03.05.2014, 9:35
حمله کشاورزان رودبار به ساختمان فرمانداری شهر

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در پی کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی، جالیزکاران زیان دیده شهرستان رودبار جنوب مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند.

کشاورزانی که زحمات و سرمایه گذاری یک ساله خود را بر باد رفته می دیدند با تجمع و ایجاد راهبندان با تخلیه محصولات و دسترنج خود در معابر عمومی اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کردند.

این اعتراضات که از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۱۲ اردیبهشت در میدان بار ورودی شهر شروع شده بود تا ظهر ادامه داشت.

جالیز کاران که دولت را مقصر اصلی می دانستند با شکستن تابلو فرمانداری، نارضایتی خود را از دولت اعلام کردند و خواهان مدیریت جهادی درعرصه اقتصاد این شهرستان شدند.

نیروی انتظامی شهرستان نیز پس از گذشت بیش از سه ساعت از شروع اعتراضات وارد عمل شد.