ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 30.05.2011, 14:36
دیدار عبدالله نوری با خانواده عیسی سحرخیز

همسر سحر خیز در این دیدار با بیان آخرین وضعیت همسرش و شرایط بسیار سختی که سحرخیز و دوستانش در زندان رجائی شهر با آن روبرو هستند در خصوص وضعیت سلامت جسمی سحرخیز ابراز نگرانی کرد.

وی در ادامه بیان داشت هر نوع تماس و ملاقات با سحرخیز و سایر دوستان او توسط خانواده هایشان با مشکلات بسیار زیاد مواجه است.

عبدالله نوری در این دیدار سحرخیز و سایرفعالان سیاسی و نیز رهبران شجاع جنبش سبز که پس ازانتخابات به دلیل اختلاف دیدگاه با حکومت دستگیر و درشرایط بسیار سخت نگهداری میشوند را نشان نگرانی و ترس حکومت از کلام و گفتار منتقدان دانست و افزود چگونه است حکومت ایران که خود را از با ثبات ترین حکومت های جهان می‌داند و برای اداره جهان طرح و نظر ارائه می‌کند و حکومت های مستبد و دیکتاتور منطقه را به دلیل سرکوب و بازداشت منتقدان شان مورد سرزنش و شماتت قرار میدهد در داخل ایران حداقل صدای مخالفین خود را تحمل نمی کند و به داغ و درفش و زندان و سرکوب مخالفین خود متوسل میشود.

عبدالله نوری بیان داشت، اگر نقد و اعتراض مردم نسبت به حکومت ها در کشور های منطقه خوب و پسندیده است چرا در کشور خودمان این امر مورد سرکوب واقع می‌شود.

وی در ادامه افزود امیدواریم تا بیش از این دیر نشده اگر هنوز در حاکمیت نگرانی و اضطرابی نسبت به خطراتی که منافع ملی ایران را از هر جهت مورد تهدید قرار می‌دهد وجود دارد برای نجات منافع ملی و احیاء مجدد وحدت و همدلی در میان اقشار مختلف جامعه، حاکمیت در جهت جبران خسارات و کوتاهی ها حرکت کند و از در مهر و محبت و گفتگو دلهای زیادی که در این دوران شکسته است را به دست آورد ، چون ایرانیان خواسته ای جز سربلندی و عزت ایران و اسلام و فرهنگ غنی ایرانی ندارند.

در ادامه عبدالله نوری برای سلامتی و پایان خیر دوران زندان و بازداشت تمام زندانیان دعا کرد.

پایان