ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 13.04.2011, 11:46
واکنش کانون نویسندگان ایران اخراج محمد شریف

بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران
به مناسبت اخراج محمد شریف از دانشگاه

محمد شریف، مدرس دانشگاه، عضو و بازرس کانون نویسندگان ایران، و وکیل دادگستری هفتهٔ گذشته از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد. در نامه‌ای که به این مناسبت به او داده شده است دلیل اخراج شریف را عدم صلاحیت او عنوان کرده‌اند. اما واقعیت این است که شریف طی سال‌های گذشته وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسیِ تحت‌تعقیب را بر عهده داشته و آشکار است که اخراج او تاوان دفاع پیگیر از زندانیان سیاسی و فعالیت در کانون نویسندگان ایران و بخشی از فشارهایی است که برای فلج کردن و به انفعال کشیدن فعالان اجتماعی مستقل به آن‌ها وارد می‌شود.

کانون نویسندگان ایران اخراج محمد شریف و اِعمال فشار به وکلای آزادی‌خواه را محکوم می‌کند و خواهان بازگشت او به دانشگاه و توقف این‌گونه اقدامات ایذائی و تنگناهای معیشتی در مورد فعالان اجتماعی مستقل است.

کانون نویسندگان ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۰