ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 15.02.2011, 9:31
تظاهرات ۲۵ بهمن در هامبورگ

روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه تعداد زیادی از ایرانیان ساکن هامبورگ در حمایت از هموطنان خود در ایران مقابل سرکنسولگری رژیم جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت کنندگان با سردادن شعار و خواندن بیانیه پشتیبانی‌ خود را از جنبش سبز و تظاهرات امروز مردم داخل ایران اعلام کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و توقف نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی شدند.

ایرانیان مقیم هامبورگ با شرکت در این مراسم بر لزوم اتّحاد و همصدای تمامی‌ ایرانیان با هر مرام و مسلکی برای حمایت از هموطنان داخل کشور و جنبش سبز مسالمت آمیز و آزادی خواهانه آنان تاکید کردند.

گروه ۲۲خرداد بار دیگر از تمامی‌ شرکت کنندگان و پشتیبانان این مراسم تشکر نموده و امیدوار است که در آینده همه با هم و دست در دست یکدیگر به حمایت از خواستها و حقوق مسلم هموطنان خود در داخل کشور ادامه دهیم.