ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 06.06.2010, 10:39
اعدام قریب‌الوقوع ۲۶ نفر در زندان قزلحصار کرج

محمد مصطفایی: امروز از یکی از موکلینم که در زندان قزلحصار کرج محبوس است شنیدم که بیست و شش نفر از محکومین به اعدام که مجرم به حمل مواد مخدر هستند را جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه برده و قرار است به زودی حکم اعدام این بیست و شش نفر اجرا گردد.

اسامی برخی از این محکومین عبارتند از محمد جعفری، محمد آذر فام، باقر امینی، سلطان آبادی و محمد مرادی و نادر آذرنوش از جمله این محکومین هستند. بیشتر این محکومین درخواست عفو و بخشودگی داده که مورد موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی قرار نگرفته است و مهمتر اینکه برخی از آنان برای اولین بار مرتکب جرم شده بود.

صدور حکم اعدام بسیاری از این محکومین توسط قاضی حسینی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

کمیسیون عفو و بخشودگی می تواند به راحتی از جان این عده از محکومین بگذرد و به نظر می رسد مصلحت نیز در این است که حکم هیچ یک از محکومین به اعدام اجرا نگردد چرا که لطماتی که اجرای حکم این عده از افراد به کشور وارد می سازد بسیار زیاد است و باعث می گردد وجهه کشورمان در سطح بین الملل مخدوش گردد. از طرفی سابقه و تجربه نشان داده است که اجرای حکم اعدام روش مناسبی برای پیش گیری از وقوع جرم نیست. و می بایست برای کاهش جرم از روش های علمی و جرمشناسانه استفاده کرد.

امیدوارم با تلاش فعالین حقوق بشر و همت مسئولین و دلسوزان اجرای حکم این عده از محکومین به اعدام متوقف گردد.