ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 26.05.2010, 15:16
نامه سرگشاده شیرین عبادی به گزارشگر سازمان ملل

نامه سرگشاده به:
گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه بازداشت‌های خود سرانه سازمان ملل متحد

عالیجنابان به استحضار می‌‌رساند:

مجید توکلی دانشجوی جوان ایرانی، از ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات دانشجویی دستگیر شد و بیش از چهار ماه او را در سلول انفرادی و در سخت‌ترین شرایط و در جایی که از کلیه حقوق قانونی خویش- از جمله حق دسترسی به وکیل- محروم مانده بود، زندانی کردند. پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و زمانی‌ که باز جوی امنیتی احساس کرد که به میزان کافی‌ تنبیه شده است او را به سلول عمومی‌ زندان اوین منتقل کردند.

اقامت طولانی در سلول انفرادی و عدم دسترسی به هوای آزاد باعث بیماری ریوی مجید شد که این امر در پرونده‌های بهداری زندان نیز منعکس است و هم سلولی‌های مجید در سلول عمومی‌ زندان همگی‌ بر این امر گواهی می‌‌دهند.

هنگامی که دادستان تهران از زندان اوین بازدید می‌‌نمود، مجید در خصوص وضعیت نا‌ بسامان زندان و محدودیت‌هائی که بر خلاف قانون در حق زندانیان سیاسی روا می‌‌داشتند، اعتراض نمود و در نتیجه طبق تصمیم مقامات زندان از تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۸۹ مجددا به سلول انفرادی منتقل شد و از همان روز اعتصاب غذای خود را شروع کرد و اکنون در شرایط جسمی‌ وخیمی بسر می‌‌برد.

نظر به اینکه کلیه تلاش‌های بستگان و دوستان مجید و دادخواهی‌های آنان تا کنون بی‌ نتیجه مانده است لذا با اعلام مراتب خواهشمندم به هر طریق مقتضی به وضعیت این دانشجوی آزادی خواه رسیدگی کرده و مقامات حکومتی ایران را متوجه مسئولیت‌های قانونی اعمال و تصمیمات خویش نمایید.

در خاتمه یاد آور می‌‌شود که بازدید گزارشگران حقوق بشر از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان و خانواده آنان می‌‌تواند روشنگر رفتار‌های غیر قانونی مأمورین دولتی باشد.

شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
۴ خرداد ۱۳۸۹ برابر با ۲۵ می ۲۰۱۰